نورالأصفیاء

مسجدومجتمع فرهنگی،آموزشی وپژوهشی حضرت نورالأصفیاء عجل الله تعالی فرجه الشریف

نورالأصفیاء

مسجدومجتمع فرهنگی،آموزشی وپژوهشی حضرت نورالأصفیاء عجل الله تعالی فرجه الشریف

نورالأصفیاء
آخرین نظرات

بسم الله
امام زمان  علیه السلام

تهران ؛ حکیمیه ؛ بلواربهار(شهیدعبدالرضا) ؛ خیابان شهیدپورمختار

شماره تماس : 77006161/77006262

نمابر : 77006464

 ****************************************

برای اشتراک باسامانه پیامکی کافی است کلمه(مسجد)رابه شماره سامانه

2177006161

ارسال فرمایید

سامانه پیامکی مسجد ومجتمع فرهنگی ؛ آموزشی وپژوهشی

حضرت نورالأصفیاء عجل الله تعالی فرجه الشریف جهت ارسال نظرات وپیشنهادها و پرسشهای مذهبی که بصورت off line درخدمت خواهران وبرادران میباشد.